Felicitous Kallimero "Kalito"

Felicitous Kane

Felicitous Keaton

Felicitous Kermit

Felicitous Kingsley

Felicitous Kirk "Kasper"

Felicitous Kosmo

Felicitous Kricket "Jasper"

Felicitous Katnyss

Felicitous Kizzme "Rapunzel"

Felicitous Konfetti "Paula"